Որոշիր, թե 6041 քառանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր կարգում է գրված 6 թվանշանը:
  
Տեղադրիր հետևյալ բառերից մեկը՝ միավորների, տասնավորների, հարյուրավորների, հազարավորների:
 
Պատասխան՝ :