Տրված է \(1583\) քառանիշ թիվը:
 
Որոշիր այս թվի միավորների դասի ամենափոքր թվանշանը:
 
Պատասխան՝