Որոշիր, թե 1560893 թվի ո՞ր դասում է գտնվում 3 թվանշանը:
 
Պատասխան՝ թիվը գտնվում է  դասում: