Տրված է \(6588\) քառանիշ թիվը:
 
Ինչպե՞ս ենք կարդում այս թիվը.
 
Պատասխան՝ \(6\)  \(5\)  88