Որոշիր, թե 41329 հնգանիշ թվի գրառման մեջ ո՞ր դասում է գրված 9 թվանշանը:
  
Տեղադրիր հետևյալ բառերից մեկը՝ «միավորների», «հազարավորների»:
 
Պատասխան՝