Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդման շարունակություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասար կամ ոչ հավասար երկրաչափական պատկերներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Հավասար պատկերի համարը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տրված պատկերների հավասարությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Այո կամ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
6. Երեք պնդում հավասար պատկերների մասին

Բարդություն միջին

3
7. Հավասար եռանկյունների ընտրություն

Բարդություն միջին

3
8. Երկու հատվածներ

Բարդություն միջին

4
9. Երկու շրջանագիծ

Բարդություն միջին

4
10. Հավասար կամ անհավասար ուղղանկյուններ

Բարդություն միջին

3
11. Երկու հավասար քառակուսիներ

Բարդություն բարդ

5
12. Երկու շրջանագծեր

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար