Երկու հավասար շրջանագծերից առաջինի շառավիղը հավասար է՝ 9 \(·\) 24 սմ:
 
Գտիր երկրորդ շրջանագծի շառավիղը:
 
Պատասխան՝  սմ: