Տրված են երկու քառակուսիներ:
 
Առաջինի կողմը գտնելու համար պետք է գումարել՝ 50 \(+\) 12 սմ:
 
Որքա՞ն պետք է լինի երկրորդ քառակուսու կողմը, որպեսզի քառակուսիները լինեն հավասար:
 
Պատասխան՝  սմ: