Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Պնդման շարունակություն 1Մ.
2. Հավասար կամ ոչ հավասար երկրաչափական պատկերներ 1Մ.
3. Երեք պնդում հավասար պատկերների մասին 3Մ.
4. Երկու շրջանագիծ 4Մ.
5. Այո կամ ոչ 1Մ.