Նշիր հավասար պատկերների վերաբերյալ պնդման ճիշտ շարունակությունը:
 
Երկու պատկերներ հավասար են, երբ