Երկու հավասար հատվածներից մեկի երկարությունը 95 \(+\) 17 սմ է:
 
Որքա՞ն է երկրորդ հատվածի երկարությունը:
 
Պատասխան՝  սմ: