Հայտնի է, որ երկու շրջաններից մեկի շառավիղը \(24\) մ է, իսկ երկրորդինը՝ \(24\) մ:
 
Գրիր, թե արդյո՞ք այդ շրջանները հավասար են:
 
Պատասխան՝ :