Ընտրիր պատկերների հավասարության մասին ճիշտ դատողությունը: