Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ներկայացում գումարի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
2. Ճիշտ կամ սխալ գործողություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Բաց թողած թիվը

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու պատուհան

Բարդություն միջին

3
5. Արտադրյալի հաշվում

Բարդություն միջին

3
6. Խնդիր ծաղիկների մասին

Բարդություն միջին

4
7. Երկու արտահայտություն

Բարդություն միջին

4
8. Խնդիր կակաչի սոխուկների մասին

Բարդություն միջին

4
9. Խնդիր ծառատունկի մասին

Բարդություն միջին

4
10. Արտահայտությունների համեմատություն

Բարդություն միջին

4
11. Խնդիր մրգի մասին

Բարդություն բարդ

5
12. Մտապահած թիվը

Բարդություն բարդ

5
13. Երկու գործողություն

Բարդություն բարդ

6
14. Պուրակի ծառերը

Բարդություն բարդ

6
15. Արտահայտություններն ու դրանց արժեքները

Բարդություն բարդ

6
16. Խնդիր երկու խողովակաշարերի մասին

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար