Կատարիր գործողությունները:
 
1. 23-ին գումարիր 10 և 2 թվերի արտադրյալը:
 
Պատասխան՝            
 
2. 14 և 2 թվերի արտադրյալը մեծացրու 12-ով:
 
Պատասխան`