Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Բաց թողած թիվը 1Մ.
2. Երկու պատուհան 3Մ.
3. Երկու արտահայտություն 4Մ.
4. Խնդիր ծառատունկի մասին 4Մ.
5. Արտահայտությունների համեմատություն 4Մ.
6. Մտապահած թիվը 5Մ.
7. Ներկայացում գումարի տեսքով 1Մ.