Տրված է (9+9)3=(93)+(93) արտահայտությունը: Պարզիր, թե ո՞ր թիվը պետք է գրել պատուհանում:
 
Պատասխան՝ i3