Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Առանց հաշվելու համեմատիր արտահայտությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Առաջին և երրորդ գումարելիները

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Գումարման հատկությունների կիրառում

Բարդություն հեշտ

2
4. Առաջին և երրորդ գումարելիներն ու գումարը

Բարդություն հեշտ

2
5. Հաշվարկ հարմար եղանակով

Բարդություն հեշտ

2
6. Թվերն ու գործողության նշանը

Բարդություն հեշտ

2
7. Երեք գումարելի

Բարդություն հեշտ

2
8. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3
9. Չորս գումարելի

Բարդություն միջին

3
10. Գումարման տեղափոխական և զուգորդական հատկություններ

Բարդություն միջին

5
11. Գումարում հարմար եղանակով

Բարդություն միջին

3
12. Պնդում գումարման վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
13. Երեք արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

4
14. Երկու արտահայտություն

Բարդություն միջին

3
15. Երեք արտահայտություն

Բարդություն բարդ

5
16. Գումարի հաշվում հարմար եղանակով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար