Առանց հաշվելու համեմատիր արտահայտությունները:
 
417 \(+\) 48    48 \(+\) 417