Տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների համատեղ կիրառումը
Հիշենք գումարման զուգորդական հատկությունը:
Մի քանի թվերի գումարը չի փոխվի, եթե հարևան գումարելիները փոխարինենք դրանց գումարներով:
Երեք թվեր գումարելիս կարելի է առաջին և երկրորդ կամ երկրորդ և երրորդ թվերը փոխարինել դրանց գումարներով:
Օրինակ
ա) \(3 + 27 + 54 = 30 + 54 = 84\)
 
Առաջին և երկրորդ թվերը փոխարինեցինք դրանց գումարով:
 
բ) \(26 + 7 + 33 = 26 + 40 = 66\)
 
Երկրորդ և երրորդ թվերը փոխարինեցինք դրանց գումարով:
Հաճախ հարմար է լինում գումարով փոխարինել ոչ հարևան գումարելիները` առաջինը և երրորդը:
 
Սա չի բխում միայն զուգորդական հատկությունից: Սակայն, եթե զուգորդական հատկությունը համատեղ կիրառում ենք տեղափոխական հատկության հետ, ապա պարզվում է, որ տեղերով կարելի է փոխել նաև ոչ հարևան գումարելիները:
 
Հաշվենք հետևյալ գումարը՝ \(3 + 68 + 97\)
 
1. Երկրորդ և երրորդ թվերը տեղերով փոխենք (տեղափոխական հատկություն)` \(3 + 68 + 97 = 3 + 97 + 68\)
 
2. Առաջին և երկրորդ թվերը փոխարինենք դրանց գումարով (զուգորդական հատկություն)` \(3 + 97 + 68 = 100 + 68\)
 
3. Այսպիսով՝ \(3 + 68 + 97 = 100 + 68 = 168\)
 
Նկատում ենք, որ վերջին հավասարության մեջ առաջին և երրորդ թվերը փոխարինված են դրանց գումարով:
 
Այսպիսով, գումարման զուգորդական և տեղափոխական հատկությունների համատեղ կիրառման արդյունքում գալիս ենք հետևյալ եզրակացության.
Մի քանի թվերի գումարը հաշվելիս կարելի է ցանկացած երկու գումարելի փոխարինել դրանց գումարով:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: