Գումարման զուգորդական և տեղափոխական հատկությունների օգնությամբ հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը. 

230 \(+\)18 \(+\)70 \(+\) 2 \(= ( \)230 \(+\)  \() + (\) \(+\)  2 \() =\)