Համեմատիր 417, 6, 70 և 70, 6417 թվերի գումարները:
 
1. Գրիր առաջին արտահայտության տեսքը՝
 
2. Գրիր երկրորդ արտահայտության տեսքը՝
 
3. Ո՞ր նշանը պետք է ընտրել այս արտահայտությունները համեմատելու համար՝