Կատարիր գումարումները և համեմատիր ստացված թվերը:
 
1. 106 \(+\) 83 \(+\) \(1\) \(=\)  \(+\) \(1\) \(=\)
 
2. \(1\) \(+\) 83 \(+\) 106 \(=\) \(1\) \(+\)  \(=\)
 
3. 106 \(+\) \(1\) \(+\) 83 \(=\)  \(+\) \(1\) \(=\)
 
Ստացված թվերը՝