Առանց հաշվելու համեմատիր հետևյալ երեք արտահայտությունները:
 
523 \(+\) 1036 \(+\) \(100\)
 
\(100\) \(+\) 1036 \(+\) 523
 
523 \(+\) \(100\) \(+\) 1036