Նշիր գումարման գործողության վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: