Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Առանց հաշվելու համեմատիր արտահայտությունները 1Մ.
2. Առաջին և երրորդ գումարելիները 1.5Մ.
3. Հաշվարկ հարմար եղանակով 2Մ.
4. Թվերն ու գործողության նշանը 2Մ.
5. Պնդման ձևակերպումը 3Մ.
6. Գումարման տեղափոխական և զուգորդական հատկություններ 5Մ.
7. Երեք արտահայտություն 5Մ.
8. Պնդում գումարման վերաբերյալ 3Մ.