Լրացրու գումարման տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների համատեղ կիրառումից բխող հետևյալ պնդումը:
 
Մի քանի թվերի  չի փոխվի, եթե որևէ երկու  փոխարինվեն դրանց :