Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ժամանակի միավորներ՝ ժամ, րոպե

Բարդություն հեշտ

1
2. Ժամանակի միավորներ՝ րոպե, վայրկյան

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու հավասարություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Համեմատում (շաբաթ-օր)

Բարդություն հեշտ

1
5. Վայրկյանները րոպեներով

Բարդություն հեշտ

2
6. Տարբեր միավորներ

Բարդություն հեշտ

2
7. Ժամանակի միավորներ՝ օր, ժամ

Բարդություն հեշտ

1
8. Օր, շաբաթ, տարի

Բարդություն հեշտ

2
9. Ժամ, րոպե, վայրկյան

Բարդություն հեշտ

2
10. Համեմատում (օր - ժամ)

Բարդություն հեշտ

1
11. Երկու ժամանակահատվածներ

Բարդություն միջին

3
12. Հավասարության ընտրություն՝ օր ժամ

Բարդություն միջին

4
13. Մի քաղաքից մյուսը

Բարդություն միջին

4
14. Վայրկյանները ժամերով

Բարդություն միջին

4
15. Գայանեի տարիքը

Բարդություն միջին

4
16. Ժամ, վայրկյան

Բարդություն միջին

3
17. Հանման կատարում

Բարդություն միջին

3
18. Խնդրի վրա ծախսած ժամանակը

Բարդություն միջին

3
19. Երկու հեծանվորդ

Բարդություն բարդ

5
20. Գործողություն ժամանակի միավորների հետ

Բարդություն բարդ

6
21. Երկու աղջիկներ գիրք են կարդում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար