Օգտագործելով \(>\), \(<\), \(=\) նշանները՝ համեմատիր:
 
1 շաբաթ  7 օր