Ընտրիր ժամանակի չափման միավորների վերաբերյալ ճիշտ հավասարությունը: