Որոշիր, թե քանի՞ վայրկյան է 4 րոպեն:
 
Պատասխան` 4 րոպե \(=\)  վայրկյան