Օգտագործելով \(>\), \(<\), \(=\) նշանները՝ համեմատիր:
 
4 օր   98 ժամ