Ընտրիր ժամանակի չափման միավորների մասին ճիշտ հավասարությունը: