Լիլիթը ուսուցչի հանձնարարած խնդիրը լուծեց 3 ր 42 վ-ում:
 
Քանի՞ վայրկյանում Լիլիթը լուծեց խնդիրը:
 
Պատասխան՝  վայրկյանում: