Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ժամանակի միավորներ՝ րոպե, վայրկյան 1Մ.
2. Համեմատում (շաբաթ-օր) 1Մ.
3. Վայրկյանները րոպեներով 2Մ.
4. Տարբեր միավորներ 2Մ.
5. Օր, շաբաթ, տարի 2Մ.
6. Ժամ, րոպե, վայրկյան 2Մ.
7. Հավասարության ընտրություն՝ օր ժամ 4Մ.
8. Վայրկյանները ժամերով 4Մ.
9. Գայանեի տարիքը 4Մ.
10. Երկու ժամանակահատվածներ 3Մ.