Մարիամը գիրքը կարդաց 168 ժամում, իսկ Անին նույն գիրքը կարդաց 120 ժամում:
 
книга.jpg
 
Որոշիր, թե Մարիամը Անիից քանի՞ օրով ավելի դանդաղ կարդաց գիրքը:
 
Պատասխան՝  օրով: