Որոշիր, թե քանի՞ ժամ կա 9 օրում:
 
Պատասխան՝ 9 օր \(=\)  ժամ