Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Քառակուսու մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյան մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղղանկյան կողմը

Բարդություն հեշտ

1
4. Քառակուսու կողմն ու մակերեսը

Բարդություն միջին

4
5. Ուղղանկյան կողմն ու պարագիծը

Բարդություն միջին

4
6. Երկու ծաղկանոց

Բարդություն միջին

4
7. Չներկված մասի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
8. Երկու լողավազան

Բարդություն միջին

4
9. Ներկված մասի մակերեսը

Բարդություն միջին

4
10. Մակերեսների համեմատում

Բարդություն միջին

4
11. Ուղղանկյան մի կողմը մյուսից փոքր է

Բարդություն միջին

3
12. Ծաղկանոցի պարագիծն ու մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
13. Արահետի մակերեսը

Բարդություն բարդ

5
14. Մակերեսների համեմատում

Բարդություն բարդ

5
15. Մակերեսի հաշվարկը պարագծի միջոցով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար