Նկարում ցուցադրված են \(A\) և \(B\) պատկերները: Դրանցից ո՞րի մակերեսն է ավելի մեծ: 
 
Figura7.png
                  \(A\)                        \(B\)