Ուղղանկյան երկարությունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 7-ով փոքր:
 
Որոշիր ուղղանկյան մակերեսը:
 
Պատասխան՝  սմ²