Դպրոցի բակում կա 13 մ և 6 մ կողմերով ուղղանկյան ձև ունեցող ծաղկանոց:
 
Արդյո՞ք ծաղկանոցի պարագիծը և մակերեսը կփոխվեն, եթե նրա երկարությունը փոքրացնենք 4 մ-ով, իսկ լայնությունը մեծացնենք 4 մ-ով:
 
Նոր ծաղկանոցի պարագիծը՝
Նոր ծաղկանոցի մակերեսը  մ²-ով