Այգու ուղղանկյուն արահետի երկարությունը 29 մ է, իսկ լայնությունը՝ 2 մ:
 
Արմենը մաքրեց արահետի 6 մ-ը, իսկ Վահեն՝ 5 մ-ը: Մնացածը մաքրեց հայրիկը:
 
Գտիր հայրիկի մաքրած արահետի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  մ²