Տրված են երկու քառակուսիներ: Առաջին քառակուսու պարագիծը 20 սմ է, իսկ երկրորդ քառակուսու պարագիծը՝ 4 անգամ մեծ:
 
Քանի՞ անգամ է երկրորդ քառակուսու մակերեսը մեծ առաջին քառակուսու մակերեսից:
 
Պատասխան՝  անգամ: