Որոշիր ուղղանկյան անհայտ կողմն ու մակերեսը, եթե նրա պարագիծը 90 սմ է, իսկ մյուս կողմը՝ 10 սմ:
 
Պատասխան՝
 
1. ուղղանկյան անհայտ կողմը  սմ է
 
2. ուղղանկյան մակերեսը  սմ² է