Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

18Մ.
1. Քառակուսու մակերեսը 1Մ.
2. Ուղղանկյան մակերեսը 1Մ.
3. Մակերեսների համեմատում 4Մ.
4. Ներկված մասի մակերեսը 4Մ.
5. Երկու ծաղկանոց 4Մ.
6. Ուղղանկյան կողմն ու պարագիծը 4Մ.