Մի լողավազանն ունի 4 մ կողմով քառակուսու ձև, իսկ մյուսը՝ 3 մ և 2 մ կողմերով ուղղանկյան ձև:
 
Որոշիր, թե ո՞ր լողավազանի մակերեսն է ավելի մեծ: