Որոշիր քառակուսու կողմի երկարությունը և մակերեսը, եթե նրա պարագիծը 120 սմ է:
 
Պատասխան՝
 
1. քառակուսու կողմը՝  սմ
 
2. քառակուսու մակերեսը՝  սմ²