Որոշիր ուղղանկյան կողմն ու պարագիծը, եթե նրա մակերեսը 80 սմ² է, իսկ մյուս կողմը՝ 20 սմ:
 
Պատասխան՝
 
1. ուղղանկյան կողմը՝  սմ է
 
2. ուղղանկյան պարագիծը  սմ է