Որոշիր ուղղանկյան մի կողմը, եթե նրա մակերեսը 390 սմ² է, իսկ մյուս կողմը՝ 30 սմ:
 
Պատասխան՝  սմ: