Որոշիր 6 սմ կողմով քառակուսու մակերեսը:
 
Պատասխան՝  սմ²